GWARANCJA


CZAS TRWANIA GWARANCJI

Wakeboard: 1 rok od daty zakupu.

Wiazania: 1 rok od daty zakupu.

Drewniane Wakeskaty: 90 dni od daty zakupu.

Compression Molded Wakeskat: 1 rok od daty zakupu.

Custom Wake Surfboards: Bez Gwarancji

Liny/Uchwyty: 1 rok od daty zakupu.

Vesty:1 rok od daty zakupu.

Pokrowce:1 rok od daty zakupu.

Return to top

GWARANCJA LIQUID FORCE NIE OBEJMUJE

  • Jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z użycia sliderów, kikerów, raili lub startu z plaży.
  • NIE KORZYSTAJ ze sliderów, kikerów, raili i nie startuj z plaży na naszych deskach, jeżeli chcesz zachować gwarancję. Nie ma odstepstw od tej zasady.
  • Koszt przesyłki do Liquid Force, normalnego zużycia eksploatacyjnego w tym zarysowania, zadraśnięcia, przebarwienia lub utrata koloru.
  • Uszkodzeń wynikających z modyfikacji i / lub użycia wyposażenia innego niż produkty firmy Liquid Force, takie jak wkręty, śruby, finy, wiązania lub inne.
  • Uszkodzeń wynikłych z uderzeń z innymi przedmiotami, jak na przykład przeszkody, kamienie, uchwyty i inne.
  • Produkty używane w celach komercyjnych jak wypożyczalnie, demo lub programy instruktażowe.

Return to top


JAK UZYSKAC GWARANCJE

Podczas pierwszego roku trwania gwarancji, Liquid Force, według własnego uznania wymieni lub dokona naprawy wadliwego produktu Liquid Force. Gwarantowany przedmiot musi byc zwrócony kompletny do autoryzowanego dealera. Aby uzyskać prawo do naprawy lub wymiany, należy dołączyć imię i nazwisko, adres, numer telefonu, opis problemu i dowód zakupu do deski lub wiązań. Autoryzowany dealer odpowiedzialny jest za sprawdzenie dowodu zakupu. Jedyną jednostką stwierdzającą zasadność gwarancji jest personel Liquid Force. Gwarancje bez dowodu zakupu nie będą rozpatrywane. Wszystkie informacje można uzyskać pod poniższym adresem:

Return to top


LIQUID FORCE POLSKA

A&M Sports
ul. Polinezyjska 27/6
02-777 Warszawa
Tel: 609-989-808
http://www.liquidforce.pl

Logo